Závěrečné zprávy


V roce 2020 činnost fungování divadelního souboru 11:55 finančně podpořili Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 1. Všem partnerům děkujeme!

Poděkování:

Magistrát Hlavního města Prahy
Státní fond kultury ČR
MČ Praha 1